Kada Gettyjev fotograf snimi fotografiju na Olimpijskim igrama dostupna je kupcima unutar par minuta. Međutim, postizanje takve brzine zahtijeva izniman napor i tehnologiju koja je već godinama u izradi.

Ken Mainardis, dopredsjednik Sportskih slika i usluga za Getty – „Prvi susret sa Međunarodnim Olimpijskim odborom smo imali sedam godina prije Olimpijskih igara u Riu de Jaineru. Sklopili smo partnerstvo sa odborom kako bi mogli povezati sve naše fotografe sa našim sjedištem za obradu koji se nalazi u novinskom centru. Takva mreža zahtijeva godine planiranja zato jer povezuje različite gradove i mora podnijeti otprilike 1.5 milijuna fotografija za vrijeme trajanja igara.“

Sustav povezivanja ove mreže čine ethernet kabeli postavljeni na ključnim mjestima, poput ciljeva na kraju trkaće staze ili bazena. Zahvaljujući najnovijim modelima Canon i Nikon DSLR fotoaparata koji omogućavaju fotografima da se spoje direktno na ethernet kabel, sav rad fotografa se kontinuirano prenosi u sjedište za obradu. „Kada fotograf snimi fotografiju, ona putuje preko mreže te se momentalno pojavljuje kod našeg tima za obradu u novinskom centru. U testu koji smo nedavno napravili, dobivamo skoro deset fotografija u sekundi preko mreže“, dodaje Mainardis.

Prije samog početka Olimpijskih igara cijeli tim je došao u grad domaćin. „Za urednički rad brine se 50 fotografa, a 25 fotografa se brine za komercijalni posao koji odrađujemo za Međunarodni Olimpijski odbor i njegove sponzore. Tim za obradu se sastoji od 18 ljudi u novinskom centru, a zajedno sa tehničkim timom i timom za podršku, ima nas sveukupno 110.“

Dio foto-opreme koju Gettyjev tim fotografa koristi na Olimpijskim igrama u Riu.

Sa početkom igara, tijek i način rada je već određen. „Imamo tri faze rada“ Mainardis objašnjava, „a samo jedna osoba je odgovorna za biranje relevantnih fotografija. Ako snimimo planiranih 1.5 milijuna fotografija tijekom Olimpijskih igara, u najuži izbor ući će oko 85.000 gotovih fotografija.“ Ovo je brza i intenzivna prva faza.

Svaka odabrana fotografija se prosljeđuje u drugu fazu. „Radimo samo minimalne prilagodbe boje i kontrasta te cropamo fotografiju“, navodi Mainardis. Ovo se radi koristeći konvencionalne Adobe Photoshop programe, međutim, Gettyjev softver označava fotografije sa metapodatcima kao što su ekspozicija, datum i lokacija.

Treća i završna faza se sastoji od dodavanja informacija poput imena atletičara i detalja o fotografiji. Ovo je faza u kojoj odgovorna osoba stavlja fotografije u odgovarajuću sekciju na Getty Images web stranicama, te ih prosljeđuje dalje prikladnim kanalima. „U posljednjoj fazi stvara se narativ i pronalaze ključni elementi priče, biraju se najbolje fotografije koje mogu stajati zasebno, te donose odluke kome se fotografije šalju.“

Fotografije koje prođu sve tri faze dospiju na Getty Images web stranice, a mnoge se šalju specifičnim kupcima. Ken Mainardis: „Sadržaj se može prilagoditi potrebama kupca, a sad imamo i aplikaciju koja omogućava integraciju kupčevog CMS-a sa back endom naših web stranica. Mi stavljamo sadržaj direktno u vaš sustav, tako da možete imati koristi od brzine kojom ga isporučujemo.“

„Ako se cijeli proces odvija neometano, od pritiska na okidač do trenutka slanja fotografija našim kupcima, potrebno je samo 120 sekundi.“

Ako mislite da vrijeme isporuke fotografija u trajanju 2 minute nije impresivno, pogledajte video ovog prijenosnika fotografija kojeg su koristili fotoreporteri sedamdesetih godina prošlog stoljeća:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

UPI 16-S prijenosniku fotografija bilo je potrebno „samo“ 26 minuta da pošalje skeniranu fotografiju preko telefonske linije.