Foto-oprema je već dugo vremena atraktivan plijen za pljačkaše – to je lako prenosiva i skupa imovina koju je lako preprodati. Developer Trevor Sehrer, inače Googleov inženjer, napravio je website kojem je cilj borba protiv krađe foto-opreme. Zove se Lenstag i funkcionira kao registar za prijavu i praćenje ukradenih fotoaparata i objektiva.

Fotoaparati i objektivi su poput nakita“ Sehrer navodi „lako možete uzeti objektiv i prodati ga u zalagaonici“.

Lenstag je Trevorov pokušaj da riješi ovaj rastući problem. „Dizajniran je kako bi se kradljivcima onemogućila preprodaja ukradene robe.“ Otežavajući preprodaju ukradene foto-opreme, Sherer se nada da će reducirati vjerojatnost da se foto-oprema uopće ukrade.

Pogledajmo kako servis funkcionira. Počinje sa jednostavnom formom za Prijavu/Registraciju. Nakon što upišete email i lozinku ugledat ćete glavni registar u koji možete unijeti svoju foto-opremu.

lenstag-0

Dodavanje opreme je jednostavno i unosi se kroz kratku formu. Sama tvrdnja da je oprema vaša nije dovoljna – morat ćete pružiti dokaz. To ćete učiniti tako da uploadate fotografiju vaše foto-opreme na kojoj se jasno vidi serijski broj.

lenstag-1

Netko od ljudi koji rade za Lenstag će proučiti fotografiju i procijeniti je li oprema zaista vaša ili nije. Jednom kada dobijete odobrenje, foto-oprema će biti objavljena u registru.

lenstag-2

Nakon što je vaša oprema objavljena u registru, vidjet ćete dvije nove opcije. Prva je „Transfer“ koja omogućava da prebacite foto-opremu na drugog fotografa sa Lenstag profilom.

lenstag-3

Druga opcija je „Prijavite ukradenu opremu“. U slučaju da je vaš fotoaparat ukraden, koristit ćete ovu formu kako bi ga prijavili kao ukradenog koristeći serijski broj. Jednom kada ste ispunili prijavu, vaša oprema će biti označena kao ukradena u Lensag sustavu.

Ova baza je jako korisna ljudima koji trebaju potvrditi legitimitet opreme koju kupuju iz druge ruke. Također, policija i zalagaonice mogu koristiti Lenstag registar za laku i brzu provjeru.

Kao dodatak pružanju informacija kroz pretragu samog websitea, Lenstag nastoji da se prijava o ukradenoj opremi pojavi i na internet pretraživačima. Svaki komad ukradene opreme ima svoju javnu web stanicu koja se indeksira od strane pretraživača kao što je Google. Ovo znači da ne trebate ići na Lenstag pretraživač, već samo upisati serijski broj i ključnu riječ (kao npr. Lenstag ili ukradeno) u Google.

Želite započeti sa praćenjem svoje foto-opreme? Otiđite do Lenstag websitea i registrirajte se!

Krajem 2015. godine Lenstag je objavio statistiku o najčešćim mjestima krađe foto-opreme te statistiku o tome koja je foto-oprema najpopularnija među kradljivcima. Sve to možete pogledati na donjim grafovima.

lenstag-mjesta-kradje-foto-opreme

lenstag-najcecse-ukradena-foto-oprema