Retuširanje reklamne fotografije Rolexovog sata

Fotografije proizvoda su danas, razvojem digitalne fotografije i softvera za obradu, praktički dovedene do savršenstva. Velike kompanije ne štede sredstva za vrhunske fotografe koji će proizvode kvalitetno slikati pa potom