ND filter set Formatt Hitech sastoji se od tri graduirana ND filtera što omogućava promjenu ekspozicije od 2 do 4 stope svjetla. Graduirani ND filteri zatamnjuju određene dijelove slike, poput svijetlog neba, dok ostali dijelovi slike ostaju nepromijenjeni. Ovi filteri su najgušći na rubu te postaju rjeđi bliže sredini, sa blagim prijelazom prema potpuno prozirnom dijelu filtera.