USB postolje Sigma za kalibraciju objektiva omogućava spajanje Sigma Art, Contemporary ili Sport objektiva sa računalom, što dozvoljava ažuriranje firmwarea objektiva, prilagođavanje položaja fokusa te druge parametre.