Dobro došli na Lumis.hr internetske stranice!

Lumis.hr je domena u vlasništvu tvrtke Luminance Studio d.o.o., Velebitska 63 iz Splita, i web trgovina/stranica tvrtke Luminance Studio d.o.o. za prodaju fotografske opreme, servisiranje elektronike i digitalnih fotoaparata (u daljnjem tekstu Lumis i Lumis.hr).

Suglasnost sa uvjetima korištenja

Dolaskom i korištenjem internetskih stranica na domeni Lumis.hr, suglasni ste da ćete se pridržavati svih uvjeta korištenja internetskih stranica (koji će u daljnjem tekstu biti objašnjeni), pravnih propisa i politike privatnosti koji važe za internetske stranice Lumisa.

Uvjeti i pravila korištenja ovih internetskih stranica (ukratko: uvjeti korištenja) se primjenjuju na sve internetske stranice koje se nalaze pod domenom lumis.hr.

Luminance Studio d.o.o. zadržava pravo promjene bilo kojeg dijela ili podatka internetskih stranica pod domenom Lumis.hr, te bilo kojeg uvjeta ili propisa u bilo koje vrijeme. Vaša je osobna odgovornost i obveza prilikom posjeta Lumis internetskoj stranici pročitati Uvjete korištenja stranica, te uvjete poslovanja i odnosa s posjetiteljima internetskih stranica i kupcima internetske trgovine, kako biste se upoznali sa svim uvjetima i pravilima koja važe, te s mogućim promjenama uvjeta, pravila i podataka.

Ako se ne slažete sa uvjetima i pravilima korištenja Lumis internetskih stranica navedenih u ovom pravilniku, ili ako imate manje od 14 godina, vaše je osobno pravo da internetske stranice Lumisa ne koristite.

Sadržaj

Svi tekstovi, recenzije, opisi proizvoda, grafike, slike, fotografije, logotip, dizajn i izgled stranice (obuhvaćeno pojmom Sadržaj) su u vlasništvu i pod kontrolom tvrtke Luminance Studio d.o.o., Velebitska 63, 21000 Split, vlasnika Lumis.hr domene i branda Lumis.

Osim ako to nije posebno naglašeno i odobreno ovim pravilnikom ili na internetskim stranicama Lumis.hr, nije dozvoljeno nikakvo kopiranje, reproduciranje, reizdavanje, dekodiranje, javno prikazivanje, objavljivanje ili bilo koji drugi način korištenja sadržaja objavljenog na ovim stranicama.

Sadržaji (npr. baza informacija i znanja, česta pitanja, tekstovi, download materijali i sl.) koji su namjerno pripremljeni i predviđeni za downloadanje i kopiranje mogu biti korišteni u privatne svrhe, ali se sadržaj ne smije mijenjati ni distribuirati putem bilo kakve vrste medija.

Programi (softver) za download koji se nalaze na ovim stranicama su besplatni, ali Lumis ne odgovara za bilo kakve štete ili gubitke bilo koje vrste, nastale korištenjem tog softvera.

Bilo kakva vrsta uplitanja u sadržaj i izgled ovih stranica, zloupotreba stranica u svojstvu korisnika ili izvršavanje svih vrsta prijevara kao što je «hakiranje», pokušaj «razbijanja» šifri, te bilo kakav nelegalan način upotrebe ovih stranica i podataka vezanih uz njih, zabranjeni su i kažnjivi.

Ne smije se ni na koji način, niti jednim softverom, pokušavati ometati rad internetskih stranica Lumisa ili provođenje transakcija i interakcija koje se događaju na njoj, bilo s vama ili sa bilo kojim drugim korisnikom ovih internetskih stranica.

Neki proizvodi ili usluge mogu biti zastarjeli ili nedostupni. Lumis se ne obvezuje osvježavati informacije i sadržaj vezan uz takve proizvode i usluge.

Lumis zadržava pravo promjene, brisanja ili ukidanja bilo kojeg dijela teksta i sadržaja ovih internetskih stranica u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Ograničenje odgovornosti

Fotografije, tekstovi, opisi i specifikacije proizvoda, te razni drugi članci i upute objavljeni na ovim internetskim stranicama, prikazani su u dobroj namjeri te Lumis ne odgovara za eventualne greške u opisima, specifikacijama i tekstovima, a koji mogu nastati nenamjerno, ljudskom pogreškom ili zbog tehničkih razloga, te ne odgovara za bilo kakvu eventualnu štetu ili pogreške u radu nastale korištenjem proizvoda ili informacija navedenih u prikazima i opisima proizvoda ili bilo kakvim tekstovima (člancima) objavljenim na ovim stranicama.

Upotrebu internetskih stranica Lumis.hr vršite na vlastitu odgovornost i rizik. Stranice su dostupne «takve kakve jesu» i «kakve ih možete vidjeti». Niti Lumis i njegovi zaposlenici, niti njegova partnerska poduzeća, suradnička poduzeća, sponzori, oglašivači, dobavljači, distributeri, izvori sadržaja stranica ili dizajneri stranica, te nitko od predstavnika, vlasnika, direktora, suradnika ili zaposlenika ovih navedenih subjekata s kojima Lumis surađuje, nisu odgovorni, niti mogu garantirati da će pregledavanje internetskih stranica Lumisa biti bez prekida ili bez pogrešaka.

(U daljnjem tekstu će se pojam SURADNICI odnositi na: dobavljači, distributeri, sponzori, partneri, oglašivači, svi izvori sadržaja stranica, dizajneri stranica, te bilo koja druga pravna ili fizička osoba, koja se sa Lumisom nalazi u bilo kakvom poslovnom odnosu).

Ni Lumis, niti bilo tko od njegovih suradnika ne može garantirati za točnost, integritet ili potpunost podataka koji se nalaze na stranici ili proizvoda i usluga koji su na stranicama predstavljeni ili ponuđeni za kupnju. Dalje, Lumis ne garantira da je sadržaj prikazan na internetskim stranicama primjenjiv ili prikladan za upotrebu na svim lokacijama unutar ili van Republike Hrvatske.

Lumis i njegovi suradnici posebno za svaki proizvod ili uslugu specificiraju jamstva i uvjete korištenja jamstva, bilo da je to u jamstvu izrazito navedeno ili da se podrazumijeva. Nikakva usmena ili pismena informacija, van jamstvenog roka i jamstvenog lista uz proizvod ili uslugu ne stvara jamstvo i ne odnosi se na jamstvo na neki proizvod ili uslugu.

Lumis ili njegovi suradnici u nijednom slučaju i pod nijednim uvjetima nisu odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja bi se mogla dogoditi vašom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe Lumis.hr internetskih stranica.

To se odnosi na bilo koju informaciju ili podatak koji se nalazi ili se nalazio na internetskim stranicama Lumisa, koju je korisnik iskoristio ili upotrijebio, a koja izazove pogrešku ili propust u radu, prekid, brisanje ili ometanje podataka, viruse, zastoje u radu ili prijenosu podataka i sl. Ovo se referira na vas kao na korisnika, te na sve druge korisnike Lumis.hr internetskih stranica.

Linkovi na druge stranice

Na internetskim stranicama Lumis.hr mogu postojati poveznice (linkovi) na druge stranice, pod drugim internetskim domenama. Takve poveznice služe za podobnost korisnicima ovih internet stranica. Sadržaje tih stranica, čije se poveznice nalaze na našim stranicama, nisu ni na jedan način kontrolirani ili upravljani od strane Lumisa, te Lumis nije odgovoran za nijedan dio tog sadržaja i ne odgovara za bilo kakve vrste šteta koje mogu nastati korištenjem tih stranica.

Lumis ne može preuzeti odgovornost, ni zakonsku niti bilo koju drugu, za bilo kakvu zloupotrebu korištenja proizvoda i usluga koje prodaje ili za gubitak ili štetu koji se eventualno mogu desiti korištenjem, distribucijom ili prodajom tih proizvoda.

Korištenjem ove web stranice, korištenjem i kupovinom naših proizvoda i usluga implicitno pristajete na gornje upozorenje. Ako se ne slažete sa navedenim, ili ako imate manje od 14 godina, ne smijete se koristiti web stranicama na domeni Lumis.hr niti kupovati proizvode ili usluge.

Procjenu o drugim stranicama i prikladnosti podataka koji se na njima nalaze, korisnik mora napraviti sam.

Korisnik mora primiti na znanje da se ove odredbe odnose na cjelokupan sadržaj internetskih stranica na domeni Lumis.hr, te na sve proizvode i usluge koji se nalaze ili oglašavaju na ovim internet stranicama.

Zloporaba Uvjeta korištenja

Lumis zadržava pravo brisanja bilo koje lozinke ili korisničkog računa u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Lumis, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, kao i u slučaju nepoštivanja Uvjeta korištenja od strane korisnika.

Lumis može otkriti podatke koje ima o korisniku (uključujući i identitet korisnika), ako utvrdimo da je takvo otkrivanje nužno i potrebno za bilo kakvu istragu ili pritužbu koja se tiče korisnikovog korištenja internetskih stranica Lumis.hr. Ako korisnik na bilo koji način zloupotrebljava bilo koju vrstu sadržaja ili podatke ostalih korisnika ili krši ove Uvjete korištenja, Lumis će biti prisiljen otkriti podatke u svrhu zaustavljanja zlouporabe.

Lumis će također otkriti podatke, ako je to zakonski potrebno i dopušteno, te će u slučaju potrebe izmjenjivati spomenute podatke sa ostalim poduzećima i organizacijama u svrhu zaustavljanja zloporabe.

Lumis sve obavijesti i komunikaciju vrši putem adrese elektronske pošte koju je unio korisnik i ne odgovara za eventualne nesporazume i bilo kakve štete nastale zbog toga što kupac redovito ne čita svoju elektronsku poštu, ako email poruke ne dobiva zbog tehničkih problema sa njegove strane (premašena memorijska kvota na email poslužitelju njegovog pružatelja internetskih usluga, tehnički problemi na računalu i slično), ili ako je unio tuđu, pogrešnu, izmišljenu ili ugašenu (nevažeću) e-mail adresu.

Lumis zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje svih stranica na Lumis.hr domeni.

Jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

Kupac (kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda napravila registraciju svojih podataka te naručila proizvod) ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga. Rok započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet ugovora predan u posjed.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora obavijestiti prodavatelja (prodavatelj – tvrtka Luminance studio d.o.o.) o svojoj odluci prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi obrazac za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora sklopljenog na daljinu.

Kupac je dužan snositi troškove vraćanja proizvoda (proizvodi – svi artikli prikazani na Lumis.hr web trgovini, a koje je moguće kupiti online), u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu proizvod zbog svoje prirode ne može biti vraćen na uobičajen način, troškove vraćanja proizvoda na drugi način također snosi kupac. Kupac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka navedenog roka poslao proizvod ili ga je predao prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci kupca da raskine ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti kupcu sve što je kupac platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije obvezan nadoknaditi dodatne troškove koji su rezultat kupčevog izričitog izbora načina dostave, koji je različit od standardnog načina dostave kojeg je ponudio prodavatelj. Prodavatelj je dužan izvršiti povrat plaćenog iznosa tek nakon što mu proizvod bude vraćen, ili nakon što mu kupac dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog iznosa služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • Prodavatelj ugovor u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen.
  • Predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora.
  • Predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikacijama kupca ili koji je očigledno prilagođen kupcu.
  • Kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neki drugi proizvod, osim onog koji je nužan za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora samo za dodatne usluge ili proizvode.
  • Predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, a ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan ili sa većim oštećenjima, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te da prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ukoliko je proizvod vraćen bez svih svojih dijelova ili dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, također se smatra da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te da prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.