Svaka fotografija koju snimite ima svoj nevidljivi alter ego koji ju definira. Kada gledate neku sliku na monitoru, vi zapravo vidite vizualnu reprezentaciju fotografije koju ste snimili, a skrivena između nula i jedinica tog digitalnog zapisa nalazi se cijela hrpa dodatnih informacija. Te informacije su metapodatci.

U ovom članku ćemo razmotriti neke od informacija koje prate fotografije kao i informacije koje možete dodati u post-obradi. Većina aplikacija za obradu fotografija ima neki način pristupa metapodatcima, tako npr. u Photoshopu postoji opcija File > File info.

Mnogima od nas poznat je postupak dodavanja opisa i ključnih riječi našim fotografijama, jer to je najbitniji dio katalogizacije fotografskih kolekcija, a ujedno je jako bitan za one koji stvaraju stock fotografije. Ipak, ovo je samo manji dio priče o metapodatcima, a mi ćemo započeti sa pregledavanjem informacija koje vaš fotoaparat pridružuje fotografijama.

Što su metapodatci?

Metapodatci koji se generiraju u trenutku snimanja fotografije se čuvaju u sekciji koju nazivamo EXIF. Unutar EXIF-a se spremaju tehnički detalji poput dimenzija piksela, modela fotoaparata, ekspozicije, balansa bijele, informacije o prostoru boja te vrijeme snimanja. Ako vaš fotoaparat ima i GPS, detalji o lokaciji su također sačuvani. Uz sve ovo tu se nalazi i jpg thumbnail, koji se koristi za brzi pregled fotografija na LCD-u fotoaparata i na računalu. Ostale spremljene informacije uključuju podatke o objektivu, postavkama te bljeskalici.

Većina aplikacija za obradu fotografija ne omogućava izmjenu EXIF podataka, ali ako imate potrebu za izmjenom EXIF podataka, poput izmjene krivog datuma, postoje aplikacije koje to mogu napraviti.

Druga bitna sekcija metapodataka je IPTC core te ekstenzije. IPTC je engleska kratica za Međunarodno vijeće za tisak i telekomunikacije koja nam govori da je ono odgovorno za izgled informacija koje možete pridružiti svojim fotografijama.

U svojoj osnovi, informacije koje se mogu dodati su:

  • Ime, zanimanje te kontakt kreatora fotografije
  • Izmjenjivi datum
  • Detalji o lokaciji po gradu, regiji te državi
  • Naslov – kratki opis fotografije
  • Opis – detaljniji opis fotografije
  • Ključne riječi – skupina riječi ili fraza koje točno definiraju što se može vidjeti na fotografiji, kao i njezin stil ili atmosferu
  • Kod subjekta – omogućava definiranje žanra u koji ta fotografija spada.

Uz sve navedeno, tu je i IPTC status, jako korisna sekcija koja omogućava unos autorskih prava i definiranje prava na korištenje. Ovaj dio je jako bitan svima koji prodaju svoje slike.

Osim osnovnih IPTC podataka, IPTC ekstenzije omogućavaju dodavanje detaljnijih informacija za administrativne potrebe, poput imena i kontakta dobavljača slika, kao i detaljnije informacije o lokaciji.

U većini slučajeva bitne informacije su sadržane u EXIF-u te osnovnim IPTC podatcima. Većina današnjih aplikacija omogućava kreiranje predložaka za metapodatke te primjenu istih pri uvozu fotografija, što je iznimno efikasan način za dodavanje metapodataka vašim fotografijama. Takvi predlošci mogu sadržavati vaše ime, kontakt podatke, autorska prava kao i detalje o lokaciji. Osim svega navedenog možete još dodati naslov, opis i ključne riječi u završnom stadiju post-obrade.

Metapodatci su jako kompleksan i za neke težak subjekt, ali uz malo vremena i volje možete dodati mnogo korisnih i važnih informacija vašim fotografijama, što ne olakšava samo njihovo pronalaženje nego i zaštitu. Ipak, postoji jedna stvar na koju morate obratiti pažnju, a to je da društvene mreže poput Facebooka, u potpunosti uklanjaju metapodatke pri uploadu, što znači će sve informacije koje ste marljivo dodali, nestati. Ipak, sa web stranicama orijentiranim na fotografe to se neće dogoditi.